APOSTOLSKIE ANUNCJATKI

Jak narodziły się apostolskie Anuncjatki?
Kongregacje Apostolskie narodziły się w Veltem (w Belgii) w XVIII wieku. Ich fundatorem był Ojciec Pierre Jacques de Clerck .

Ksiądz ten uwielbiał Jezusa Chrystusa. Głęboko był z Nim zjednoczony, zakorzeniony w miłości do Trójcy  świętej, natchniony był Duchem Świętym. Napełniony żarliwym ogniem apostolskim, wierzył  z  zadziwiającym przekonaniem, że Bóg zawsze wspomaga w każdym momencie  kobiety i mężczyzn w budowaniu Swojego królestwa.

Głęboko był przekonany, że Bóg chce się nim posłużyć i że
powołał go na swojego “wspólnika”, by zwiastował Dobrą
Nowinę Jezusa Chrystusa biednym i malutkim. W ten oto
sposób tworzy on pierwszą szkołę w 1787. Młode kobiety,
wykładające w szkole zakładają pierwszą
wspólnotę religijną. Przejmują apostolskie wytyczne
fundatora i otrzymują, jako duchowość, duchowość Zgromadzenia
Anuncjatek. W ten oto sposób rodzi się pierwsza wspólnota
Apostolskich Anuncjatek.

W XIX-tym wieku, narodzą się  z tej fundacji w Belgii liczne odnogi Anuncjatek. Obecnie istnieje sześć kongregacji na trzech kontynentach i w sześciu krajach: w Belgii, w Burundii, w Kamrunie, w Kongo, w Gwatemalii i we Francji od sierpnia 2000 roku.

Wszędzie, gdziekolwiek by nie były, Apostolskie Anuncjatki ożywione są duchowością świętej Joanny Francuskiej. Mają świadomość, że Maryja jest wzorem każdego ucznia Jezusa. Pragną oddać się sercu Maryjnemu, to znaczy, jak Jezus czynić to, co najbardziej podoba się Ojcu.

Ich życie apostolskie wzoruje się na Tajemnicy Zwiastowania. Otrzymują Chrystusa od Ojca przez działanie Ducha Świętego,   przedstawiając go światu, jako Zbawiciela. Wraz z Maryją, kierowane Duchem Świętymoddają się posłannictwu, które zostało im powierzone.

Zwiastują wszystkim Dobrą Nowinę przez
nauczanie, opiekę nad chorymi, katechezę, posługę mszalną, animację grup modlitewnych dla młodzieży i dorosłych, dzielenie się modlitwą, prowadzenie rekolekcji, rozwój – w krajach trzeciego świata- spotkań… przez wszystko, co robią, przez wszystko, kim są…
 

Jeśli pragniesz dowiedzieć się czegoś więcej o Siostrach Apostolskich Anuncjatkach, o ich życiu i ich misji, oto ich adresy:
Pastoor De Clerckstraat3,
B 3020 VELTEM-HERENT

Grote Steenweg 108,
B 2000 BERCHEM -ANTWERPEN

Ysbergstaat 80,
B 1700 ITTERBEEK-DILBEEK

Stoobantsstraat 79,
B 3040 HULDENBERG

NAAMSESTEENWEG 302,
B 3001 HEVERLEE
ou visitez leur site ŕ l'adresse suivante: www.hhh.be